Antalet coronasmittade i Sverige har ökat drastiskt den senaste tiden. Evenemangen kommer därför att flyttas till nytt datum. Besked kommer så fort vi vet.