Det är ett komplicerat läge, som väcker oro, frågor och funderingar.
Precis som många andra påverkas vi enormt av situationen.
Vi följer utvec klingen, nyhetsrapporteringen samt de krav och riktlinjer som kommer från myndigheterna och fattar beslut utifrån dessa. Kontoret fram t.o.m.sista april håller öppet måndag-fredag 10-15, övrig tid när förfrågningar som gäller artister, shower, dj:s, skicka mail till kotte@kottemanagement.se